Naar de inhoud
30 mei 2024

Afscheid en een nieuw begin

Met knallende ballonnen is op 24 mei de Triple-C Werkplaats in Gorinchem officieel geopend. Een feest met een traan. Want tegelijkertijd nam Hans van Wouwe afscheid van ASVZ. Eén van de grondleggers van Triple-C gaat met pensioen.

Met de opening van de werkplaats gaat een diep verlangen in vervulling. Het verlangen om een plek te hebben voor kennisoverdracht en kennis creëren over Triple-C. Een plek om trainingen te geven en te volgen. En om te inspireren en geïnspireerd te raken. Waar Triple-C en menswaardige zorg centraal staan. De Werkplaats slaat een brug tussen de uitgangspunten van Triple-C en de uitvoering daarvan in de praktijk. Samenwerken en samen leren!

Een lange geschiedenis gaat vooraf aan deze Werkplaats. Die begint in 1983 wanneer Hans van Wouwe als jonge orthopedagoog in dienst komt bij ASVZ. Hans raakt betrokken bij cliënt Andreas. Niemand durfde met hem te werken. Hij zat meestal vastgebonden in een stoel door zijn agressie en zelfverwonding. Hans ging zelf Andreas begeleiden. Dat trok twee andere begeleiders over de streep. “Die jongen begrijpt jullie niet, maar jullie gaan die jongen begrijpen”, zei Hans toen. Met nog wat mensen van buiten, de eerste zij-instromers, ontstond het begin van de Very Intensive Care (VIC)-Workhomes in 1991.

Dat was het prille begin van Triple-C. In 1993 kwam Dick van de Weerd bij ASVZ werken. Daarmee kwam de ontwikkeling van Triple-C in een stroomversnelling. Hans nam de orthopedagogische kant voor zijn rekening. Dick zijn sterke kant is de coaching en training.

Ik ga nu het veld uit. Maar er blijven fantastische collega’s over om verder te spelen.
Hans van Wouwe

In 1998 hadden Hans en Dick een ‘Eureka-moment’ en ontstond de driehoek een ‘simpel ABC’. Een groene versie die gaat over succes en dialoog met de elementen Activiteit, Begeleider en Cliënt. De rode driehoek gaat over conflict en falen staan de ABC voor Agressor, Bewaker en Conflict. Deze driehoekjes werden een richtlijn voor situaties waar het niet lekker liep. Hoe kan ik van de rode in de groene driehoek komen?

Later wordt de letter A van activiteit een C: competentie. En de letter B van begeleider wordt een C van coach. Toen Hans en Dick op een terras een Belgisch abdijbiertje dronken kwam er weer een Eureka-moment en ontstond de naam Triple-C.

Menswaardige zorg daar gaat het om en dat moet scherp in het vizier blijven. En dat is ook waar Hans al die jaren zijn bed voor uitkwam. De uitdrukking en tevens titel van een boek over de VIC-Workhomes ‘De kracht van de eenvoud’ is bij uitstek van toepassing op Hans. Zijn specialiteit: van een olifant weer een mug maken.

In de jaren daarna is veel gebeurd: leerlijnen ontwikkeld, boeken geschreven, een film en podcasts gemaakt en uiteindelijk een fysieke Triple-C Werkplaats. Voor Hans zit het erop en dat geeft een brok in zijn keel. “Dank voor het vertrouwen dat ik al die tijd heb gekregen om mijn wedstrijd te spelen op het ingewikkelde speelveld van de zorg,” zegt Hans in zijn slotpraatje, “Ik ga nu het veld uit. Maar er blijven fantastische collega’s over om verder te spelen. Ik hoop nog veel topprestaties van jullie te mogen zien, maar dan vanaf de zijlijn. Met jullie als opvolgers. Daarom heet het laatste boek ook: tot hier en verder. Laat je uitnodigen om mee te helpen om Triple-C in stand te houden én verder te brengen.”