Naar de inhoud

Triple-C Werkplaats

Een plek om trainingen te geven en te volgen. En om te inspireren en geïnspireerd te raken. Waar Triple-C en menswaardige zorg centraal staan. De Werkplaats slaat een brug tussen de uitgangspunten van Triple-C en de uitvoering daarvan in de praktijk. Een plek om samen te bouwen aan visie, vakmanschap en vaardigheden.

Leren en creëren staan centraal. Niet alleen voor medewerkers-cursisten, ook voor cliënten. Zij kunnen werkervaring op doen in het restaurant en een logeervoorziening met 22 kamers voor mensen die meerdaagse trainingen volgen. Daar horen allerlei werkzaamheden bij. Zoals ontvangst van de gasten, eten en drinken verzorgen, kamers schoonmaken en de was doen. Naast werkplekken voor cliënten komen er ook leerwerkplekken waarvan het doel is om de kloof tussen zorg en de reguliere arbeidsmarkt te verkleinen.

Contact

Wat doet de Triple-C Werkplaats?

  • Ondersteunt de driehoek manager-orthopedagoog-teamleider bij het verbindend organiseren van behandeling, behandelplanning en behandelklimaat.
  • Ondersteunt orthopedagogen en managers bij het succesvol inrichten van het behandelklimaat vanuit de behandelvisie.
  • Ontwikkelt en verzorgt inhoudelijke programmalijnen om medewerkers door coaching te ondersteunen in hun proces van onbewust (on)bekwaam handelen naar bewust bekwaam handelen
  • Ontwikkelt en verzorgt instroom-, ontwikkel- en doorstroomtrajecten om medewerkers te binden, boeien en laten groeien
  • Certificeert medewerkers, trainers, coaches en trainingen om Triple-C modelgetrouw betekenis te blijven geven – binnen en buiten ASVZ.

De Triple-C Werkplaats slaat een brug tussen de uitgangspunten van Triple-C, de uitvoering en het organiseren van de behandeling, en de (coaching op) competenties van medewerkers.

Routebeschrijving

Introductiebijeenkomsten

Tijdens de gratis introductieochtend krijg je een korte presentatie over het ontstaan en de werking van Triple-C. Ook krijg je ruim de gelegenheid om vragen te stellen.

Vaste krachten in de Triple-C werkplaats

Cora de Vos

Secretariaat

Dick van de Weerd

Programmaleider Triple-C

Hans van Wouwe

Hoofd behandeling

Lucy Simons

hoofd Behandeling

Remco Gillissen

Senior Manager

Tess Tournier

Coach behandelsystemen en orthopedagoog