Naar de inhoud
7 september 2023

Animatie Triple-C

De Triple-C Werkplaats van ASVZ slaat een brug tussen de uitgangspunten van Triple-C en de praktijk. Dit betekent onder andere ondersteuning aan medewerkers (managers, orthopedagogen en begeleiders) bij het verbindend organiseren van behandeling, behandelplanning en behandelklimaat. Maar ook het ontwikkelen en verzorgen van inhoudelijke programmalijnen om zorgprofessionals te ondersteunen in hun proces van onbewust (on)bekwaam handelen naar bewust bekwaam handelen. Dit alles om Triple-C modelgetrouw betekenis te blijven geven – binnen en buiten ASVZ.

In dit kader is in samenwerking met de Triple-C Werkplaats voor cliënten een animatie ontwikkeld. Want het is belangrijk dat ook cliënten weten wat begeleiding volgens Triple-C betekent. In deze nieuwe animatie leggen we uit wat Triple-C is en hoe dit er bij ASVZ uitziet. Deze animatie dient als een waardevol hulpmiddel voor de zorgprofessionals. Naast uitleg geven over Triple-C kan het ook een aanleiding zijn om samen met cliënten in gesprek te gaan over Triple-C.