Naar de inhoud
1 juli 2023

‘Het totale plaatje in beeld’ Triple-C, SystemeTRIE en Teamreflector

Manager Brian Kluytmans en orthopedagoog Nicole Gelderblom van ASVZ vertellen over hun ervaringen met de instrumenten SystemeTRIE en Teamreflector. “Het geeft houvast.”

“De instrumenten helpen om het totale plaatje te blijven zien,” vertelt Nicole, “doen we nou alle dingen die we moeten doen? Het helpt om te voorkomen dat je zaken uit het oog verliest,” vervolgt ze, “zo blijf je scherp en kritisch. Het zijn goede instrumenten om even stil te staan bij alle onderdelen van Triple-C. In het dagelijks leven word je opgeslokt door alles dat voorbij komt. Waardoor je misschien de coaching van medewerkers uit het oog verliest. Of te weinig aandacht hebt voor het dagprogramma.”

"We doen veel, maar ook veel onbewust. Met deze instrumenten maak je het zichtbaar."
Brian

Betrouwbare omgeving

Brian vult aan: “Het maakt bewust over wat je allemaal moet organiseren om te komen tot een menswaardig en gehechtheids-bevorderend behandelklimaat. Het geeft houvast. We doen veel, maar ook veel onbewust. Met deze instrumenten maak je het zichtbaar. Wat doen we goed en waar zitten ontwikkelmogelijkheden? Het helpt bij het organiseren van een betrouwbare omgeving die past bij de ondersteuningsvraag van de mensen die wij begeleiden in de intensieve sector. Uit welke elementen bestaat die betrouwbare omgeving en waar schuurt het?”

Hier en nu

De SystemeTRIE en Teamreflector zijn instrumenten die hier en nu situatie in beeld brengen van het Triple-C behandel- en organisatiehuis. De SystemeTRIE is voor de driehoek van manager, teamleider en orthopedagoog. De Teamreflector voor begeleiders, teamleider en orthopedagoog. Beide instrumenten bestaan uit vragen over de praktijk. Deze zijn gegroepeerd rond verschillende onderwerpen zoals menselijke behoeften, vitaliteit en samenwerken met cliënten en netwerk. De vragen krijgen allemaal een score: groen: tevreden, oranje: veel discussie of rood: ontevreden.

Rood en oranje

Brian legt uit: “Vragen die op rood of oranje staan, dat zijn ontwikkelpunten. Rood is bijvoorbeeld als een team bestaat uit twintig mensen met allemaal kleine arbeidscontracten. Dat past niet in een behandelklimaat waarin je gehechtheid wilt bevorderen. Dat is lastig met zo’n groot team. Dan moet de cliënt zich aan al die mensen aanpassen. Goed dus dat dit element in deze meetinstrumenten zit. En ook de andere elementen die helpen bij het begeleiden van mensen met ernstig probleemgedrag. Zoals de standaard betrokkenheid van de orthopedagoog en een meewerkend teamleider.”

Doelen en actiepunten

Nicole: “Een voorbeeld wat eruit kan komen is dat het wel goed gaat met de behandeling en begeleiding van cliënten, maar dat de medewerkers geen competentieplan hebben. Dat plan toetst op de competenties die nodig zijn om te werken met Triple-C. Of je ziet dat het programma voor dagbesteding erg eenzijdig is. Actiepunt is dan een meer gevarieerd werkaanbod aanbieden. De doelen en actiepunten die eruit komen verschillen per woning.”

Zowel Brian als Nicole gebruiken de SystemeTRIE en Teamreflector doelen voor het jaarplan op te stellen. Brian: “Daarmee krijg je een jaarplan dat ook echt een jaarplan is van het team. Niet iets dat moet van de afdeling kwaliteit. Maar zelf ontdekken wat je te doen hebt om de behandeling van de bewoners te verbeteren.”

Nicole: “Wij vinden het logisch om aan het jaarplan te koppelen. Maar eigenlijk kun je het ieder moment van het jaar gebruiken, als het nodig is.” Brian voegt toe: “Zoals bij crisissituaties waarbij probleemgedrag escaleert. Ze laten zien waar de oorzaak van de crisis zit. Zoals geen goed dagprogramma, geen meewerkend teamleider of niet de juiste competenties bij de teamleden. Dan ga je daaraan werken. En negen van de tien keer zie je dan een afname van de frequentie van probleemgedrag.”